22° / 8° Nuboso con tormenta

En xifres

Valls de Valira, les

Codi
252398
Comarca
Alt Urgell
Població
794
Superfície
171,25
Densitat
4,6
Altitud
740

Superfície (km²)

Municipi
171,25
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4,6
Comarca
14,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
411
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
383
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
794
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
109
Comarca
2.584
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
519
Comarca
13.397
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
132
Comarca
3.604
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
34
Comarca
897
Catalunya
256.427

Població

Municipi
794
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
57
Comarca
1.320
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
275
Comarca
6.857
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
1.743
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
319
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
411
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
52
Comarca
1.264
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
244
Comarca
6.540
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
1.861
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
578
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
383
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
545
Comarca
13.689
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
81
Comarca
2.398
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
168
Comarca
4.395
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
794
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
692
Comarca
17.768
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
102
Comarca
2.714
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
794
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
357
Comarca
8.850
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
54
Comarca
1.389
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
411
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
335
Comarca
8.918
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
48
Comarca
1.325
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
383
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
67
Comarca
2.395
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
74
Comarca
2.392
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
141
Comarca
4.787
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
85
Comarca
2.770
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
76,2
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
64
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
2
Comarca
116
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
128
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
106
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
5
Comarca
234
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
53
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-5
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-3
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
33
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
13
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
6
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
27
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
33
Comarca
394
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-105
Comarca
-748
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-13,4
Comarca
-3,92
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-2,17
Comarca
-4,35
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-11,23
Comarca
0,43
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
858
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
771
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
808
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
594
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
874
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
45
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
3
Comarca
237
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
18,7
Comarca
15,8
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,5
Comarca
30,2
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,6
Comarca
25,6
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
26,2
Comarca
28,5
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
609
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
59,6
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
579
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
41,1
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
582
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
56,7
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
59,2
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
605
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
160
Comarca
4.035
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
135
Comarca
3.660
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
290
Comarca
7.695
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
310
Comarca
8.190
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
810
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
415
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
3.185
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
4.580
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
300
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
95
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
225
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.155
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
60
Comarca
1.780
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
1.785
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.685
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
830
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
280
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
4.580
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
769
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
106
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
770,65
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
52
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
45
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
97
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,1
Comarca
26,7
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,4
Comarca
66,9
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
56
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
11,1
Comarca
544,6
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,4
Comarca
45,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
13,1
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
3,5
Comarca
306,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
9,6
Comarca
433,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
13,1
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
350
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
145
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
100
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
595
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
1.080
Comarca
23.139
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
24.835
Comarca
41.877
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
149
Comarca
258
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.797
Comarca
19.139
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.839
Comarca
5.159
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
205
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4.134
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.339
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
37
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
146
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
17
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
3
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
205
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
49
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
41
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
4.294
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
813
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
76
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
374
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
213
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
6
Comarca
42
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
215
Comarca
1.485
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
690
Comarca
2.625
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
10
Comarca
97
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
73
Comarca
657
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
509
Comarca
11.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
75
Comarca
1.824
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
163
Comarca
3.912
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
52
Comarca
919
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
799
Comarca
18.632
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,34
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,6
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0,54
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions