Publicitat de subvencions del PUOSC 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya

Línia de subvencions per a l'acció territorial a petits municipis anualitat 2020

DIMARTS 17 MAIG 2022

Dins d'aquesta línia d'ajuts, l'actuació titulada "Acondicionament del parc infantil de Baixos de Calbinyà", amb un pressupost d'execució per contracte de 7.759,28€ ha rebut una subvenció de  5.525,02€. I l'obra "Aparcament a l'entrada del poble de Calbinyà" amb un pressupost de 30.178,73€, ha obtingut un finançament de 26.823,50€.

Galeria d'imatges