30° / 12° Clar

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions als Ajuntaments i EMDS del territori de Lleida 2022-2023

DILLUNS 10 JUNY 2024

Per decret de la Presidència de la Diputació de Lleida núm. 2022/2506, de 12 de setembre es deixa constància de l'aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament dels Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023. L'Ajuntament de Les Valls de Valira va sol·licitar la inclusió de les  actuacions titulades "Obra civil per a la implantació d'instal·lacions municipal", "Noves conduccions per a l'abastament d'aigua potable a Calbinyà i Anserall" i  "Nova pavimentació i ampliació d'un carrer per a vianants al nucli de Baixos de Calbinyà". Aquestes inversions van obtenir les subvencions per al seu finançament que es detallen en el document adjunt, per import total de 100.470,48€.

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges