17° / 0° Poc tapat

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Pla de Cooperació municipal per al finançament d’inversions locals 2020-2021

DIMECRES 20 OCTUBRE 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 32/2021, en sessió celebrada el 4 d’octubre de 2021 aprova el Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions locals 2020-2021 i acorda atorgar unes subvencions, entre d’altres, a l’Ajuntament de Les Valls de Valira per les actuacions següents:

  1. “Noves instal·lacions i soterrament de les existents en un carrer a Calbinyà” obté una subvenció de 29.157,33€, que representa la totalitat del cost de la inversió.
  2. “Pavimentació en el camí d’accés a Arduix” obté una subvenció de 43.629,64€, que representa la totalitat del cost de l'actuació.
  3. “Cobert per a la salera destinada al desgel de les carreteres municipals” amb un pressupost de 27.381,68€, obté un finançament de 27.380,92€.