22° / 8° Nuboso con tormenta

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació

Pla ecònomic per ens locals en matèria d'arranjament de camins. Juliol 2021-desembre 2022

DIJOUS 30 MARÇ 2023

El Ple de la Diputació de Lleida núm. 7/2021, de 15 de juliol de 2021 va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en matèria d'arranjaments de camins 2021-2022. Per Decret de la Presidència núm. 2564, de 2 de setembre, es deixa constància de l'aprovació definitiva del Pla econòmic, el qual es publicat en el BOPL núm. 184, de 22 de setembre de 2021. A l'Ajuntament de Les Valls de Valira li ha correspost una subvenció de 46.440,82€

Fitxers adjunts

Document Actions