28° / 13° Núvols amb pluja

Publicitat de la subvenció atorgada pel DACC

Ajut a la gestió forestal sostenible 2022

DIJOUS 05 OCTUBRE 2023

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del DACC ha emés resolució en data 5 de juliol de 2023, relativa a l'atorgament de subvenció a la gestió forestal sostenible, a l’empara de la Resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació PDR 08.03.01), redacció i revisió dels Instruments d’Ordenació Forestal (operació PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i Comercialització dels recursos forestals (operació PDR 08.06.02), entre elles, la corresponent a l’Ajuntament de Les Valls de Valira, amb núm. d'Expedient AU 20401522, per import de 9.195,37€ (FEADER-DACC), per l'actuació titulada" REVISIO DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LES FORESTS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA: 28UP, 29UP I COMUNALS D’ARGOLELL I ARDUIX I ALTRES i amb resultats satisfactoris.