Dijous, 23 De Gener De 2020
Casa Consistorial - la Plaça, s/n - Anserall, 
Les Valls de Valira - 25798
Telèfon: 973 350 458 - 618 31 91 68 Fax: 973 355 566

27/08
2012

Entitats Municipas DescentralitzadesValls de Valira és un municipi amb una gran extensió, composat per un total de 17 nuclis (Bescaran, Llirt, Barri Sant Pere, Barri Sant Antoni, Poble Sec, Calvinyà, Anserall, La Farga de Moles, Arcavell, Argolell, Arduix, Civís, Os de Civís, Asnurri, Ars, Sant Joan Fumat i Farrera dels Llops), 7 dels quals tenen entitat pròpia, són les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), altrament també anomenades Pedanies. Aquestes són Arcavell i la Farga de Moles, Ars, Asnurri, Bescaran, Civís, Os de Civís i Sant Joan Fumat.

Les EMD són part essencial de la nostra història, necessàries per al funcionament dels nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes persones treballen de forma totalment altruista en benefici dels seus pobles. Amb la gestió del seu patrimoni natural procuren generar la major part dels ingressos necessaris per al manteniment i millorar de la població i el seu entorn.

Les EMD es regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril), desplegada pel Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya; i, tenen competències sobre:

- La vigilància dels béns d'ús públic i dels béns comunals.

- La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.

- L'enllumenat públic i la neteja viària.

- L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius.

- L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit.

- La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

- Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.

Els seus òrgans de govern són dos, el president o presidenta i la junta de veïns. El president/a és elegit directament pels veïns de l'entitat pel sistema majoritari, i la juta de veïns, que està formada pel president/a i pels vocals, que en el cas de les pedanies del nostre ajuntament són dos, els quals són elegits tots dos pels partits que hagin obtingut més vots en la urna de les eleccions municipals de l'EMD.

Mapa Web