Mercredi, 14 De Novembre De 2018
Casa Consistorial - la Plaça, s/n - Anserall, 
Les Valls de Valira - 25798
Tèlèphone: 973 350 458 - 618 31 91 68 Fax: 973 355 566
Pàgina oficial de l'ajuntament