Dimarts, 19 De Novembre De 2019
Casa Consistorial - la Plaça, s/n - Anserall, 
Les Valls de Valira - 25798
Telèfon: 973 350 458 - 618 31 91 68 Fax: 973 355 566

21/11
2012

Perfil del contractant


Des d'aquesta Secció s'informarà de lactivitat contractual de lAjuntament de Les Valls de Valira, de conformitat amb els preceptes 42 i 125 de la Llei 30/2007, de 30 doctubre, de Contractes del Sector Públic.

Per tal dassegurar la transparència i laccés públic a la informació aquesta Corporació sha adherit a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Mapa Web