31° / 13° Clar

En xifres

Valls de Valira, les

Codi
252398
Comarca
Alt Urgell
Població
800
Superfície
171,25
Densitat
4,7
Altitud
740

Superfície (km²)

Municipi
171,25
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4,7
Comarca
14,1
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
412
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
388
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
800
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
108
Comarca
2.667
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
529
Comarca
13.357
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
126
Comarca
3.554
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
37
Comarca
875
Catalunya
250.143

Població

Municipi
800
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
59
Comarca
1.353
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
278
Comarca
6.838
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
64
Comarca
1.704
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
318
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
412
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
49
Comarca
1.314
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
251
Comarca
6.519
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
62
Comarca
1.850
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
557
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
388
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
551
Comarca
13.751
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
84
Comarca
2.442
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
165
Comarca
4.260
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
800
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
695
Comarca
17.775
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
105
Comarca
2.678
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
800
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
357
Comarca
8.849
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
55
Comarca
1.364
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
412
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
338
Comarca
8.926
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
50
Comarca
1.314
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
388
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
70
Comarca
2.397
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
79
Comarca
2.390
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
149
Comarca
4.787
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
85
Comarca
2.880
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
77,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
63
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
53
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
2
Comarca
116
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
165
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
120
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
285
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
36
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
14
Comarca
208
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-8
Comarca
-35
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
6
Comarca
173
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
31
Comarca
474
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
7
Comarca
179
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
44
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
31
Comarca
430
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
31
Comarca
474
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
168
Comarca
2.087
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
20,39
Comarca
10,36
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,92
Comarca
-4,76
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
23,31
Comarca
15,12
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
858
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
771
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
808
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
594
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
874
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
45
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
138
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
3
Comarca
237
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
22,2
Comarca
18,6
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,7
Comarca
29,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,6
Comarca
25,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
26,5
Comarca
27,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
632
Comarca
15.710
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
54,3
Comarca
62,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
595
Comarca
15.153
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,4
Comarca
77,5
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
590
Comarca
15.367
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
43,7
Comarca
57,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
29,3
Comarca
44,5
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
628
Comarca
15.719
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
168
Comarca
4.117
Catalunya
1.864.030

Dones

Municipi
131
Comarca
3.619
Catalunya
1.621.872

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
299
Comarca
7.736
Catalunya
3.485.902

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
313
Comarca
8.168
Catalunya
3.647.096

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
170
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
870
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
430
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
3.200
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
4.670
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
300
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
105
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
245
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.165
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
1.815
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.805
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
1.655
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
920
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
4.670
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
23
Comarca
778
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
106
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
770,65
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
52
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
45
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
97
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
39,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,2
Comarca
77,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
74,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
14,1
Comarca
701,8
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,6
Comarca
51,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
17,7
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
6,7
Comarca
411,7
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
11
Comarca
532,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
17,7
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
350
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
145
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
100
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
595
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
1.080
Comarca
23.139
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
24.835
Comarca
41.877
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
149
Comarca
258
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.143
Comarca
19.304
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.901
Comarca
5.307
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
86
Comarca
6.430
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
2.626
Comarca
20.044
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.712
Comarca
26.473
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
53
Comarca
6.229
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
33
Comarca
105
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
62
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
28
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
86
Comarca
6.430
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
48
Comarca
570
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
49
Comarca
577
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
6
Comarca
205
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
43
Comarca
372
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
49
Comarca
577
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
3.436
Comarca
27.650
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
4.352
Comarca
21.063
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
41
Comarca
2.082
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
9
Comarca
41.087
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
275
Comarca
317.265
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
39
Comarca
772
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
136
Comarca
500
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
6
Comarca
42
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
215
Comarca
1.485
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
690
Comarca
2.625
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
10
Comarca
95
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
73
Comarca
638
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
500
Comarca
12.008
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
66
Comarca
1.766
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
168
Comarca
3.906
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
49
Comarca
894
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
783
Comarca
18.574
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,32
Comarca
1,38
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,5
Comarca
51,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
41
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
1.771,96
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions