15° / -5° Clar

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Pla de reforç municipal 2017 i 2018

DIJOUS 17 JUNY 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 23 d'abril de 2018, va acordar atorgar a l'Ajuntament de Les Valls de Valira una subvenció per import de 98.187,90€ dins del Pla de Reforç Municipal amb núm. d'Exp. 201800235, per l'anualitat 2018, destinada a l'actuació titulada "Ampliació d'un carrer per a vianants al nucli de Calbinyà", amb un pressupost de 104.924,70€

Document Actions