31° / 13° Clar

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Ajuts directes a entitats locals per inversions de caràcter extraordinari

DIMARTS 05 OCTUBRE 2021

Per decret de la Presidència de la Diputació de Lleida núm. 1960, d'1 de juliol de 2021 es resol atorgar a l'Ajuntament de Les Valls de Valira una subvenció per import de 23.019,76 per l'actuació titulada "Obres de consolidació del talús a Cabanelles.Camí d'accés a Sant Joan Fumat" amb un pressupost de 46.039,52€

Document Actions