15° / -5° Clar

Publicitat de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida

Pla de dinamització local 2019

DIJOUS 15 JULIOL 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 23/2020, en sessió de 14 de setembre, d’acord amb l’article 13 de les bases del pla de Dinamització Local aprova la resolució de la convocatoria d’aquest pla i en conseqüència la concessió dels ajuts als ajuntaments, entre ells, a l’Ajuntament de Les Valls de Valira, per l’actuació titulada “Estabilització de talussos en els camins del municipi”, amb un pressupost de 51.757,67€ i una subvenció proposada de 49.165,08€.

Document Actions