25° / 6° Poc tapat

Adhesió a la tramitació del procediment de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de l’Alt Pirineu

DIMARTS 06 SETEMBRE 2022

Per resolució de l’Alcaldia núm. 48/2022 de 5 de setembre s’ha aprovat inicialment l’adhesió a la tramitació del procediment de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de l’Alt Pirineu, aprovat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la qual es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar a partir de la publicació en el e-tauler del web municipal, per tal que s’hi puguin presentar les oportunes al·legacions o esmenes que s’escaiguin.

Document Actions