18° / 7° Tapat amb pluja

Procés selectiu plaça funcionari auxiliar administratiu Ajuntament de Les Valls de Valira

Publicació anunci Tribunal qualificador_resultats fase oposició - primer exercici, segon exercici, fase concurs i proposta de nomenament

Document Actions